Skip to content

Arkiv for oktober 2019

Stemninger fra Kreta 2019

CHRISTINA: For mig, er der “inspiration til et helt år” på sådan en Kreta-tur.Og måske netop derfor mit forbehold ifht at nedskrive;der er åbne processer og liv, der hellere vil leves end skrives-og liv der slet ikke kan beskrives på nogle få linier.Når det så er sagt, er det selvfølgelig muligt at samle nogle ord:Jeg…

Læs mere

text: Temaer

Vil du lære at meditere Kontakte tillid og hjerte Styrke kontakten til en personlig kerne Finde mere velvære og glæde Styrke selvtillid og selvfølelse Udfolde iboende ressourcer Finde kreativitet i det almindelige

Læs mere

text: KROP, PSYKOTERAPI, UDVIKLING og MEDITATION

    Træningen og arbejdets sigte er: At støtte det enkelte menneske til at finde en indre selvberoenhed, empati og følelse af sammenhæng og mening i en kompleks verden fuld af uro, stress, konflikter og modsætninger. Gennem arbejde med meditative øvelser, bevægelse, vitalitet og opmærksomhed, at give enkle og effektive redskaber til støtte, forandring og…

Læs mere

text: Proces og metode

  Vores arbejde støtter sig i både østlig og vestlig forståelse og livssyn og vi ser en styrke i sammenhængen mellem dem. Den Vestlige verden har i moderne tid udviklet evnen til at arbejde med og bruge facts, videnskab med fokus på indhold, symptomer og differentiering, adskillelse. Den Østlige verdens forståelse fokuserer ofte på helhed…

Læs mere

text: Individuelle sessioner

  INDIVIDUELTERAPI – PARTERAPI  – BEHANDLING  OG VEJLEDNING   Den se­ne­ste forsk­ning og ud­vik­ling in­den­for psy­ko­te­ra­pi og sel­v­ud­vik­ling peger på en cen­tral sam­men­hæng mel­lem Ner­ve­sy­ste­met, op­mærk­som­hed og det re­la­tio­nel­le. Denne tre­klang er af­gø­ren­de for at trau­mer og van­ske­lig­he­der i ek­si­sten­sen kan heles og in­te­gre­res.Ner­ve­sy­ste­met om­fat­ter hele sans­nin­gen af en si­tu­a­tion eller op­le­vel­se og der er…

Læs mere

text: Gamle kurser

17 – 23 juni. Natur retreat på Torp Louns Syv dages NATUR RETREAT på TORP LOUNS. NATURRETREAT på TORP LOVNS Vi indbyder dig til at afprøve og erfare hvad en uge i fri natur, alene og med praksis, kan gøre ved bevidstheden, sindet og kroppen. Ved at være ude i flere døgn, udsætter du dig…

Læs mere

text: LANDKORT OG VEJE

KROPPEN, LIVSENERGI og MEDITATION. Kroppen – er den vi lever livet igennem. Treklangen mellem kropsbevægelser, der sanses og mødes bevidst med åndedrættet som berører/følger/forbinder, er derfor en essentiel indstilling. Essentiel for nærvær, for at kunne mærke og centrere sig i både behag og ubehag, for at oparbejde livsenergi, velvære, udfolde kraft og vitalitet. Bevidst åbenhed…

Læs mere

Empati og Mindfulness

Efteruddannelsesforløb

Forløb for voksne, der arbejder professionelt med børn og unge, som har hjerte for at kunne hjælpe andre.
Der er ikke forløb igang øjeblikket.

Undervisere: Psykoterapeut MPF Hannah Jakobsen og Idrætslærer Bjørn Winther

Læs mere

INTEGRATIV UDVIKLING

EFTERUDDANNELSESFORLØB over 3 år INTEGRATIV UDVIKLING – krop, energi og opmærksomhed Der er ikke planlagt nyt forløb i øjeblikket Gennemgående undervisere: Hannah Jakobsen og Bjørn Winther Modul 1-4:  ca. 16 dage pr. år Vi henvender os til: Sundhedssektoren, psykologer, pædagoger, skuespillere, lærere, formidlere, organisationsudviklere m.fl. Holdstørrelse min. 6 og max 12 personer. Formål med forløbet:…

Læs mere