Skip to content

Indlæg af Hannah Jacobsen

Brev til praktiserende i denne covid-19 tid.

ÅBENT BREV FRA JES BERTELSEN Dette er et åbent brev fra Jes Bertelsen, som skriver fra det 3-måneders grupperetreat, som han i øjeblikket leder på Vækstcenterets kursusejendom ved Limfjorden. Kære fastboende og praktiserende På grund af Corona er alle danskere og store dele af verden ufrivilligt kommet i retreat. En bemærkelsesværdig om end tilfældig samtidighed…

Læs mere

AT MODNES SOM MENNESKE

VÆKSTCENTERET
15 maj -17 maj
Vi vil i denne weekend fokusere på, dele og erfare, hvad en modningsproces kan indebære.
Tilmelding på www.vaekstcenteret.dk
Underviser: Hannah Jakobsen

Læs mere

Stemninger fra KRETA 2019

CLAIRE: Ugen gjorde mig virkelig godt. Det jeg kom med, omkring manglen på leg og lethed på studiet, er vendt tilbage, hvilket er så skønt. Et indre tryk forsvandt efter turen i varmen og i det fine rum I får skabt. Ugen brugte jeg mest af alt til at sanse og være med naturelementerne. Først…

Læs mere

SELVAGENS

polyvagalesystem_A4 UDVIDET BESKRIVELSE At bruge Neroaffektiv teori i faglig praksis Beskrivelse som pdf Litteraturliste: LITERATURLISTE SELVAGENS HOLD 2. Den Neuroaffektive billedbog. Marianne Bendtzen  Hans Reitzels forlag Trilogi Susan Hart Hans Reitzels forlag- At danse med nervesystemet. Ulla Rung Weege The pocket guide to The Polyvagal Theory.  Stephen Porges. Bliv Hel,  Saki Santorelli  Dansk psykologisk forlag.…

Læs mere

Stemninger fra Kreta 2019

CHRISTINA: For mig, er der “inspiration til et helt år” på sådan en Kreta-tur.Og måske netop derfor mit forbehold ifht at nedskrive;der er åbne processer og liv, der hellere vil leves end skrives-og liv der slet ikke kan beskrives på nogle få linier.Når det så er sagt, er det selvfølgelig muligt at samle nogle ord:Jeg…

Læs mere

text: Temaer

Vil du lære at meditere Kontakte tillid og hjerte Styrke kontakten til en personlig kerne Finde mere velvære og glæde Styrke selvtillid og selvfølelse Udfolde iboende ressourcer Finde kreativitet i det almindelige

Læs mere

text: KROP, PSYKOTERAPI, UDVIKLING og MEDITATION

    Træningen og arbejdets sigte er: At støtte det enkelte menneske til at finde en indre selvberoenhed, empati og følelse af sammenhæng og mening i en kompleks verden fuld af uro, stress, konflikter og modsætninger. Gennem arbejde med meditative øvelser, bevægelse, vitalitet og opmærksomhed, at give enkle og effektive redskaber til støtte, forandring og…

Læs mere

text: Proces og metode

  Vores arbejde støtter sig i både østlig og vestlig forståelse og livssyn og vi ser en styrke i sammenhængen mellem dem. Den Vestlige verden har i moderne tid udviklet evnen til at arbejde med og bruge facts, videnskab med fokus på indhold, symptomer og differentiering, adskillelse. Den Østlige verdens forståelse fokuserer ofte på helhed…

Læs mere

text: Individuelle sessioner

  INDIVIDUELTERAPI – PARTERAPI  – BEHANDLING  OG VEJLEDNING   Den se­ne­ste forsk­ning og ud­vik­ling in­den­for psy­ko­te­ra­pi og sel­v­ud­vik­ling peger på en cen­tral sam­men­hæng mel­lem Ner­ve­sy­ste­met, op­mærk­som­hed og det re­la­tio­nel­le. Denne tre­klang er af­gø­ren­de for at trau­mer og van­ske­lig­he­der i ek­si­sten­sen kan heles og in­te­gre­res.Ner­ve­sy­ste­met om­fat­ter hele sans­nin­gen af en si­tu­a­tion eller op­le­vel­se og der er…

Læs mere