Skip to content
https://integrativudvikling.dk/wp-content/uploads/2019/11/cropped-integrativ_udvikling_favicon.png

INTEGRATIV UDVIKLING

embodyment · psykoterapi · meditation

TRÆNING AF KROP OG OPMÆRKSOMHED

Den integrative forståelse er en helhedsbaseret indstilling med et spirituelt perspektiv. En indfaldsvinkel som forsøger at inkludere og integrere krop, energisystem og bevidsthed i en syntese, eller mere populært kan man sige: Integrere hjerne, hjerte, mave og fødder.

Træningen og arbejdets sigte er: At støtte det enkelte menneske til at finde en indre selvberoenhed, empati og følelse af sammenhæng og mening i en kompleks verden fuld af konflikt, uro, stress og modsætninger.

Gennem arbejde med meditative øvelser, kroppen, vitalitet og opmærksomhed, at give enkle og effektive redskaber til støtte, forandring og forankring. Se Nyhedsbrev Maj 2024

Kreta 2011 - 307

KRETA 2024

valmue_sommer

SOMMERRETREAT

Kom, kom hvem end du er!
Rejsende, troende, en fri fugl. Det har ingen betydning.
Det her er ikke en karavane af fortvivlelse.
Kom
Kom, selv hvis du har brudt dine løfter tusindvis af gange
Kom, kom igen, kom!
Rumi

KROPPEN, LIVSENERGI og MEDITATION

Kroppen – er den vi lever livet igennem.

Treklangen mellem kropsbevægelser, der sanses og mødes bevidst med åndedrættet som berører/følger/forbinder, er derfor en essentiel indstilling. Essentiel for nærvær, for at kunne mærke og centrere sig i både behag og ubehag, for at oparbejde livsenergi, velvære, udfolde kraft og vitalitet. Bevidst åbenhed i det kropsligt sansende niveau genererer nærvær og er en helt nødvendig kilde til indstrømning af ny frisk energi. – En treklang, der kan blive et kontrapunktet til vores mentale evne til struktur, analyse og kontrol, som vi ofte savner i vores hverdag.

Træningen i meditation har selvfølgelig afsæt i den lange erfaring vi har fra vores liv på Vækstcenteret og fra den pædagogik vi har været med i tilblivelsen af. Vores egenart er i dette felt at den kropslige dybde, sansning og afspænding er det primære afsæt ind i meditation

TRÆNING I NATUREN

På rejserne til Kreta og i de Natur-Retreats vi afholder, bruger vi naturens rum og elementerne, solen, vinden, vandet, jorden,; som en vigtig del af træningen. At være ude i hele døgn for direkte at erfare og mærke skiftet mellem lys og mørke, varm og kulde. At vække vores iboende dybe instinktive kræfter til et bevidst niveau – hvor overlevelse og levelse mødes.

I naturen kan angst forvandles til velvære hvis udfordringen er præcis – og det gøres i en sammenhæng, i et gruppefællesskab,
som udendørs bliver til en flok. Den direkte kontakt ved at sove på sand eller jord under åben himmel er helende i sig selv. Havet og det salte vand klarer op i sjæl og krop. Emotionelt klister kan opløse sig i dybet eller i bølgerne. Solens varme giver liv og lys både om vinteren i Norge og i varmen på Kreta. Vinden frisker, og skaber opmærksomhed, retning og respekt, når den tager fat i havet og bjergene.

På natur-retreats finder du typisk dit eget sted, hvor du bor og opholder dig hovedparten af tiden. Dag og nat, i fri luft, i telt eller shelter, med kropstræning, med forplejning, med meditation, m.m. At være alene og samtidig i en fælles kontekst er et vigtigt samspil. Gruppen af deltagere er ofte det konkrete fællesskab gennem retreatet. Den direkte kontakt med naturen er central. Åbenhed og udsathed i balance med beskyttelse og robusthed. Forfinelse og styrke i samtidighed er naturens vandmærke.

 

Fra Way of Nature træning med John P. Milton har vi taget indstillinger til meditation med os:

SLOW DOWN: At bevidstgøre og styre for højt tempo. Aktivere det parasympatiske niveau.

RELAX: Opdage og afspænde kontraktioner. Understøtte/forbinde.

STAY in NOWNESS: Se, høre og mærke alt det der foregår her og nu. Afspændt og vågen.

REFINE ENERGY: Forfine hvad de tre første indstillinger naturligt frembringer. Genkende naturligt nærvær og alignment. Herfra kan hjertet og de empatiske følelser naturlig begynde at udfolde sig.

PENTAGRAMMET

Principperne i Vækstcenterets Pentagram indgår ofte i træning og forløb.

Denne model er en ramme til udforskning af klassiske og kreative måder at arbejde med opmærksomhed, indre autentisk kontakt og formidle den videre til elever og klienter. En ramme, et fundament, en essens, som indeholder uendelig mange mulige udfoldelser.
Et destillat af viden fra esoterisk træning og erfaring, i en almen, helt fri form – se Jes Bertelsen.

 

NEUROAFFEKTIV UDVIKLING

I løbet af de senere år har vi introduceret og arbejdet med nye tilgange til følelsesudvikling, nervesystem og hjerne. Den neuroaffektive viden. Først som interesse for vagus nervens store indflydelse på energiregulering og nu i tiden med stor glæde af at bruge det neuroaffektive perspektiv. En interesse for den menneskelige modning og en udvikling af empati der kommer naturligt indefra.

Den neuroaffektive tilgang er et landkort.

Susan Hart og Marianne Bentzen har gennem det seneste årti samlet den nyere neurobiologiske og udviklingspsykologiske viden og beskriver “den treenige hjerne” i tre neuroaffektive kompasser. Kompasserne er ikke en metode, men et effektivt værktøj til at kunne orientere sig, lave en analyse, der gør det muligt at være mere præcis i sine interventioner, individuelt og med grupper. En orientering der muliggør anvendelse af de metoder og den teori, man allerede har fra uddannelser og erfaringer, endnu mere præcist.

Denne nyere viden er også inspirerende og klargørende for forståelse og betydningen af kropsligt og energetisk arbejde. Forståelsen af hvorfor det er nødvendigt at inkludere det hele menneske: sanser, følelser og mentalisering, for at støtte forankring og forandring. Selvom retningen er den samme (der er meget vi allerede gør og har gjort længe), åbner denne bevidste viden mange nye aspekter og en større nuancering i arbejdet.

http://docenten.dk/kursus-20141118/

SELVAGENS begrebet i arbejdet med professionelle:

– Er den måde man selv har integreret den viden, som man ønsker at formidle videre.

Selvagens er derfor en vigtig faktor – sammen med teorier og metoder –  i al form for undervisning og formidling. Selvagensen er implicit et redskab, man er selv som helhed et redskab: Hvordan hviler man i sig selv, er i stand til at skabe kontakt, bevare ro og overblik, formidle empati og skabe lærings- og tillidsrum?

Denne formidling foregår ofte bagom sproget og under vores almindelige bevidsthedsgrænse. Dette niveau kan bevidstgøres og blive til en ressource.

VORES GRUNDSYN tager udgangspunkt i helhed og energiforståelse:

Bevidsthed som en universel energiproces som gennemstrømmer alt.
Livsenergien synes at eksistere på mange niveauer og ser ud til altid at søge mod helhed og integration. Dette er derfor også den retning der karakteriserer arbejdet med klienter og grupper.

Træningen og metoderne støtter sig i både østlig og vestlig forståelse og livssyn og vi ser en styrke i sammenhængen mellem dem.

Vesten har i moderne tid udviklet evnen til at arbejde med og bruge facts, videnskab med fokus på indhold, symptomer og differentiering, adskillelse.

I den Østlige verdens forståelse fokuseres ofte på helhed og proces. Ofte beskrives disse ved hjælp af energibegreber gennem: chakrasystemet, prana/chi, meridianbaner i akupunktur, yoga, kampsport etc.

ENERGIARBEJDE

Energiarbejdet er vores primære kompetence. Den fysiske træning bygger op mod energiens polære vibrative bevægelser, som åbner krop, følelser og sind i retning af større gennemstrømning. Energien kender vejen, – så at sige, tilbage mod helhed, men skal følges med omhu og nærvær. Flow kræver præcision og formsætning og er en dans mellem åbenhed og struktur. Når energi strømmer mere frit, kommer der naturlighed i bevægelser, mere velvære, glæde og øget selvfølelse.

Selvfølelse, betyder energetisk, at der er kontakt og strømning i og langs rygsøjlen.

De fleste mennesker har problemer med selvfølelse og selvværd, som ofte kommer fra lukninger omkring hjertet, solar-plexus, lysten og seksualiteten, – og lever ofte i et for snævert indre rum, optaget af forestillinger, bekymringer, angst for at der skal ske ulykker, tristhed og sorg eller savn.

Energiarbejdet tager sigte på at sætte lys og bevidsthed på sådanne områder. Og som sagt, energien kender vejen, opgaven er at have nødvendighed, motivation og mod til at følge med.

 

ENERGI FØLGER LOVE

I menneskers almindelig udfoldelse er disse love ofte slørede og dækket af konstant indhold. Det kræver træning at se liv som et energifænomen og lære at lytte til det.

Energi bevæger sig i bølger

Energi bygger op, bryder i brændingen og falder til ro. Således gør energi også i menneskers liv. I parforholdet, i følelserne, på arbejdet og i kroppens indre. Energi har pendulbevægelse mellem det lyse og det mørke, som balance mellem ekstremer. I det rum kan man lære og erfare om centrering. Centrering baner vej for mere frihed, indre rum og tillid, som en konsekvens af ikke at frygte pendulets moment.

Energi har rytme

Hver morgen har et menneske frisk og fornyet energi.
De fleste mister den i ufærdige situationer og i gentagelse af fortidens vaner og traumer.
Opmærksomhed og omhu kan være med til at ændre denne realitet og give mere fri energi i hverdagen.

Energi cirkulerer og adskilt energi vender tilbage

Hvis energi arbejder frit, afsluttes situationer og der bliver fri energi til rådighed. Ufærdige situationer i mange lag giver træghed og binder energi.
Ovenstående eksempler på energilove er beskrevet af Jes Bertelsen (Kvantespring) og arbejdet i træningsgrupperne søger
at afdække og bevidstgøre disse love. Vi træner kroppen praktisk med viden om energi. Bevægelser fra kampsport, yoga, idræt sættes
sammen i koreografi der bygger energi op.

Energien finder vej ud i brydning, ofte som følelser, lyst, glæde, kraft, vrede, sorg, men også i andre udtryk eller former hvor energi er tilbageholdt eller svækket. Energien søger af sig selv mod balance og større helhed, hvis vi giver den lov. At tillade dette er en væsentlig læring.