Skip to content

INDIVIDUELLE SESSIONER

psykotterapi – behandling – samtaler – faglig læring

ARBEJDSFORM

Kropsarbejde er en gennemgående faktor, bevægelse, afspænding, yoga i mange former er derfor altid en del af vores undervisning. Et fundament for opmærksomhedsarbejde og for eksistentiel fordybelse. Udover krop- og energiarbejdet er udveksling/inquiry mellem deltagerne i en gruppe gennemgående. At ordlægge, møde og blive mødt, i følelse og i det indre landskab er en vigtig integration. De enkelte processer følges ofte op i plenum. Her er der mulighed for at fordybe forståelsen for den enkelte og gruppen. Det er ofte sammenhængen mellem den personlige situation og dagligdagen, der sættes lys på. En indre forandring kan ofte forandre vaner og mønstre, i relationer og dagligliv. Ofte indleder og afslutter vi grupperne med indre arbejde, afspænding og meditation.

 

Et bredere perspektiv:

De samme principper, som er gældende i det personlige rum, gør sig ofte også gældende i grupper og organisationer. De energetiske principper og grundformer er et meget brugbart redskab til at forstå og styre i komplekse situationer. Vi underviser og superviserer derfor ofte mennesker, der er involveret i teamtræning, organisationer eller grupper.

 

billeder Merigar 2009 429_3

HANNAH JAKOBSEN

KROPSORIENTRET PSYKOTERAPI
med udgangspunkt i et neuroaffektivt perspektiv

 

Det autonome, regulering af tidlige impulser i nervesysteme.

Det limbiske system, følelsesmæssig kontakt og udtryk.

Mentalisering, forståelser, integration og perspektiv.

 

SAMTALER OM EKSISTENS OG MEDITATIV PRAKSIS

Vejledning  og udveksling.

Disse samtaler kan handle om at strukturere og fordybe praksis.

Om at forstå, balancere og og integrere erfaringer.

Om krop-  og sansers betydning for et indre flow.

Om hverdagen og livsudfoldelse.

 

SUPERVISION OG FAGLIG LÆRING

Individuelt eller i gruppe.

Med særlig accent på begrebet selvagens.

Betydningen af kontakt, indre klarhed og forankring, der er central

i enhver professionel relation med børn, voksne og grupper.

Kontakt mig på hannah@kropkultur.dk for undervisning, supervision i

professionelle sammenhænge.

 

KONSULTATIONER

Pris: Individuel session 60 min.1000 kr.
1½ time 1.500 kr.

Pris: Par konsultation 1½ time 1600 kr.

Jyske Bank: 7247 3377744 eller på mobilepay på 40101335.

Alle konsultationer foregår i fuld fortrolighed og er underlagt tavshedspligt.

 

TIDSBESTILLING Hannah

mail: hannah@kropkultur.dk

mobil: 40101335

Afbud senest dagen inden kl.15.

IMG_3374

BJØRN WINTHER

YINDO BEHANDLING

Yindo fokuserer på kontakt i dybden af kroppen.

Ved hjælp af øvelser og kropsbehandling arbejdes med gennemstrømning fra muskler mod bindevæv, facier, led og knogler.

Yindo træningen genererer den væske der holder smidigheden imellem muskler, i bindevæv og led og som er nødvendigt for det velvære der er i en fri og levende krop.

Yindo baseres på aktuel forskning og erfaring af at det ikke kun er muskler men også bindevæv, led og knogler kan og gerne vil trænes.

  • træning
  • behandling
  • assisteret yoga

 

KONSULTATIONER

Pris: Individuel session 60 min. 800 kr.
Pris: Par konsultation 1½ time 1600 kr.
Jyske Bank: 7247 1626902 eller på mobilepay 30335642.

Alle konsultationer foregår i fuld fortrolighed og er underlagt tavshedspligt.

 

TIDSBESTILLING Bjørn

mail: bjoern@kropkultur.dk

mobil: 30335642

Afbud senest dagen inden kl.15.

NERVESYSTEMET, OPMÆRKSOMHED OG DET RELATIONELLE 

Den seneste forskning og udvikling indenfor psykoterapi og selvudvikling peger på en central sammenhæng mellem Nervesystemet, opmærksomhed og det relationelle. Denne treklang er afgørende for at traumer og vanskeligheder i eksistensen kan heles og integreres.

Nervesystemet omfatter hele sansningen af en situation eller oplevelse og der er derfor ofte brug for at omkode forstyrrelser i retning af ro og mere harmoni.

Dette opnås primært ved hjælp af at arbejde med det relationelle og opmærksomheden. Træning med kroppen, kontakt og nærvær,- som kontrast til fravær, isolation og minimal kontakt i kroppen.

Den individuelle time tager udgangspunkt i samtale, så det eller de temaer der er aktuelle kommer i fokus. Derefter er det ofte kontakten og samspillet der tages op. Den umiddelbare sansning fra fødder og overflade  søges balanceret med den mentale struktur og kontrol. Det betyder at ny og frisk energi kommer til i balance med erfaring, styring og tillid til egenfærdighed.