Skip to content

Indlæg af Hannah Jacobsen

text: Proces og metode

  Vores arbejde støtter sig i både østlig og vestlig forståelse og livssyn og vi ser en styrke i sammenhængen mellem dem. Den Vestlige verden har i moderne tid udviklet evnen til at arbejde med og bruge facts, videnskab med fokus på indhold, symptomer og differentiering, adskillelse. Den Østlige verdens forståelse fokuserer ofte på helhed…

Læs mere

text: Individuelle sessioner

  INDIVIDUELTERAPI – PARTERAPI  – BEHANDLING  OG VEJLEDNING   Den se­ne­ste forsk­ning og ud­vik­ling in­den­for psy­ko­te­ra­pi og sel­v­ud­vik­ling peger på en cen­tral sam­men­hæng mel­lem Ner­ve­sy­ste­met, op­mærk­som­hed og det re­la­tio­nel­le. Denne tre­klang er af­gø­ren­de for at trau­mer og van­ske­lig­he­der i ek­si­sten­sen kan heles og in­te­gre­res.Ner­ve­sy­ste­met om­fat­ter hele sans­nin­gen af en si­tu­a­tion eller op­le­vel­se og der er…

Læs mere

text: Gamle kurser

17 – 23 juni. Natur retreat på Torp Louns Syv dages NATUR RETREAT på TORP LOUNS. NATURRETREAT på TORP LOVNS Vi indbyder dig til at afprøve og erfare hvad en uge i fri natur, alene og med praksis, kan gøre ved bevidstheden, sindet og kroppen. Ved at være ude i flere døgn, udsætter du dig…

Læs mere

text: LANDKORT OG VEJE

KROPPEN, LIVSENERGI og MEDITATION. Kroppen – er den vi lever livet igennem. Treklangen mellem kropsbevægelser, der sanses og mødes bevidst med åndedrættet som berører/følger/forbinder, er derfor en essentiel indstilling. Essentiel for nærvær, for at kunne mærke og centrere sig i både behag og ubehag, for at oparbejde livsenergi, velvære, udfolde kraft og vitalitet. Bevidst åbenhed…

Læs mere

PROCESARBEJDE

KØBENHAVN
Mandage 12. april 10. maj

Sessioner med rum til kontakt og fordybelse
Hvile, bevægelse og udveksling med hinanden.  

Undervisere: Hannah Jakobsen og Bjørn Winther

Læs mere

SOMMERFORDYBELSE

VÆKSTCENTERRETREAT 22 –27 juni 2021

At være stille sammen
At hvile, være og lytte
Tilmelding på www.vaekstcenteret.dk

Underviser: Hannah Jakobsen

Læs mere

MEDITATION og EKSISTENS

ØSTER-LØKKE VED VESTERHAVET
25. marts– 29. marts 2021 Aflyst!

Kursets hovedtemaer:
• Træne nærvær og neutral iagtagelse (Mindfulness)
• At træne og erkende hjertets empatiske ressourcer

Undervisere: Eva Hildebrand og Hannah Jakobsen

Læs mere