Skip to content

text: LANDKORT OG VEJE

KROPPEN, LIVSENERGI og MEDITATION.
Kroppen – er den vi lever livet igennem.
Treklangen mellem kropsbevægelser, der sanses og mødes bevidst med
åndedrættet som berører/følger/forbinder, er derfor en essentiel indstilling.
Essentiel for nærvær, for at kunne mærke og centrere sig i både behag og ubehag, for at oparbejde livsenergi, velvære, udfolde kraft og vitalitet.
Bevidst åbenhed i det kropsligt sansende niveau genererer nærvær og er en helt nødvendig kilde til indstrømning af ny frisk energi.
– En treklang, der kan blive et kontrapunktet til vores mentale evne til struktur, analyse og kontrol, som vi ofte savner i vores hverdag.
Træningen i meditation har selvfølgelig afsæt i den lange erfaring vi har fra vores liv på Vækstcenteret og fra den pædagogik vi har været med i tilblivelsen af.
Vores egenart er i dette felt at den kropslige dybde, sansning og afspænding er det primære afsæt ind i meditation.
TRÆNING I NATUREN
På rejserne til Kreta og i de Natur-Retreats vi afholder, bruger vi naturens rum og elementerne (solen, vinden, vandet, jorden) som en vigtig del af træningen. At være ude i hele døgn for direkte at erfare og mærke skiftet mellem lys og mørke, varm og kulde. At vække vores iboende dybe instinktive kræfter til et bevidst niveau, – hvor overlevelse og levelse mødes.
I naturen kan angst forvandles til velvære hvis udfordringen er præcis, – og det gøres i en sammenhæng, i et gruppefællesskab, som udendørs bliver til en flok.
Den direkte kontakt ved at sove på sand eller jord under åben himmel er helende i sig selv.
Havet og det salte vand klarer op i sjæl og krop.
Emotionelt klister kan opløse sig i dybet eller i bølgerne.
Solens varme giver liv og lys både om vinteren i Norge og i varmen på Kreta.
Vinden frisker, og skaber opmærksomhed, retning og respekt, når den tager fat i havet og bjergene.

På natur-retreats finder du typisk dit eget sted, hvor du bor og opholder dig hovedparten af tiden. Dag og nat, i fri luft, i telt eller shelter, med kropstræning, med forplejning, med meditation, m.m.
At være alene og samtidig i en fælles kontekst er et vigtigt samspil.
Gruppen af deltagere er ofte det konkrete fællesskab gennem retreatet.
Den direkte kontakt med naturen er central. Åbenhed og udsathed i balance med beskyttelse og robusthed. Forfinelse og styrke i samtidighed er naturens vandmærke.

Fra ”Way of Nature” træning med John P Milton har vi taget indstillinger til meditation med os:
Slow down: At bevidstgøre og styre for højt tempo. Aktivere det parsympatiske niveau.
Relax: Opdage og afspænde kontraktioner. Understøtte/forbinde.
Stay in nowness: Se, høre og mærke alt det der foregår her og nu. Afspændt og vågen.
Refine energy: Forfine hvad de tre første indstillinger naturligt frembringer.
Genkende naturligt nærvær og allignment.
Herfra kan hjertet og de empatiske følelser naturlig begynde at udfolde sig.

PENTAGRAMMET
Principperne i Vækstcenterets ”Pentagram” indgår ofte i træning og forløb.
Denne model er en ramme til udforskning af klassiske og kreative måder at arbejde med opmærksomhed,
indre autentisk kontakt og formidle den videre til elever og klienter. En ramme, et fundament, en essens, som indeholder uendelig mange mulige udfoldelser.
Et destillat af viden fra esoterisk træning og erfaring, i en almen, helt fri form.
Se: Jes Bertelsen

NEUROAFFEKTIV UDVIKLING
I løbet af de senere år har vi introduceret og arbejdet med nye tilgange til følelsesudvikling, nervesystem og hjerne. Den neuroaffektive viden.
Først som interesse for vagus nervens store indflydelse på energiregulering og nu i tiden med stor glæde af at bruge det neuroaffektive perspektiv. En interesse for den menneskelige modning og en udvikling af empati der kommer naturligt indefra.
Den neuroaffektive tilgang er et landkort.
Susan Hart og Marianne Bentzen har gennem det seneste årti samlet den nyere neurobiologiske og
udviklingspsykologiske viden og beskriver “den treenige hjerne” i tre neuroaffektive kompasser.
Kompasserne er ikke en metode, men et effektivt værktøj til at kunne
orientere sig, lave en analyse, der gør det muligt at være mere præcis i sine
interventioner, individuelt og med grupper. En orientering der muliggør
anvendelse af de metoder og den teori, man allerede har fra uddannelser og erfaringer,
endnu mere præcist.
Denne nyere viden er også inspirerende og klargørende for forståelse og
betydningen af kropsligt og energetisk arbejde. Forståelsen af hvorfor det er
nødvendigt at inkludere det hele menneske: sanser, følelser og mentalisering,
for at støtte forankring og forandring.
Selvom retningen er den samme (der er meget vi allerede gør og har gjort længe), åbner denne bevidste viden mange nye aspekter og en større nuancering i arbejdet.

SELVAGENS begrebet i arbejdet med professionelle:
– Er den måde man selv har integreret den viden, som man ønsker at formidle
videre.
Selvagens er derfor en vigtig faktor – sammen med teorier og metoder – i al form for
undervisning og formidling. Selvagensen er implicit et redskab, man er selv som helhed et
redskab: Hvordan hviler man i sig selv, er i stand til at skabe kontakt, bevare ro
og overblik, formidle empati og skabe lærings- og tillidsrum.
Denne formidling foregår ofte bagom sproget og under vores almindelige
bevidsthedsgrænse. Dette niveau kan bevidstgøres og blive til en ressource.

VORES GRUNDSYN tager udgangspunkt i helhed og energiforståelse:
Bevidsthed som en universel energiproces som gennemstrømmer alt.
Livsenergien synes at eksistere på mange niveauer og ser ud til altid at søge mod helhed
og integration. Dette er derfor også den retning der karakteriserer arbejdet med klienter og grupper.
Træningen og metoderne støtter sig i både østlig og vestlig forståelse og livssyn og vi ser en styrke i sammenhængen mellem dem.
Vesten har i moderne tid udviklet evnen til at arbejde med og bruge facts, videnskab med fokus på indhold, symptomer og differentiering, adskillelse.
I den Østlige verdens forståelse fokuseres ofte på helhed og proces. Ofte beskrives disse ved hjælp af energibegreber gennem: chakrasystemet, chi, meridianbaner i akupunktur,
yoga, kampsport etc.

ENERGIARBEJDE
Energiarbejdet er vores primære kompetence. Den fysiske træning bygger op mod energiens polære vibrative bevægelser, som åbner krop, følelser og sind i retning af større gennemstrømning.
Energien kender vejen, – så at sige, tilbage mod helhed, men skal følges med omhu og nærvær. Flow kræver præcision og formsætning og er en dans mellem åbenhed og struktur. Når energi strømmer mere frit, kommer der naturlighed i bevægelser, mere velvære, glæde og øget selvfølelse.
Selvfølelse, betyder energetisk, at der er kontakt og strømning i og langs rygsøjlen.
De fleste mennesker har problemer med selvfølelse og selvværd, som ofte kommer fra lukninger omkring hjertet, solar-plexus, lysten og seksualiteten,- og lever ofte i et for snævert indre rum, optaget af forestillinger, bekymringer, angst for at der skal ske ulykker, tristhed og sorg eller savn.
Energiarbejdet tager sigte på at sætte lys og bevidsthed på sådanne områder. Og som sagt, energien kender vejen, opgaven er at have nødvendighed, motivation og mod til at følge med.
ENERGI FØLGER LOVE.
I menneskers almindelig udfoldelse er disse love ofte slørede og dækket af konstant indhold.
Det kræver træning at se liv som et energifænomen og lære at lytte til det.
Energi bevæger sig i bølger.
Energi bygger op, bryder i brændingen og falder til ro. Således gør energi også i menneskers liv.
I parforholdet, i følelserne, på arbejdet og i kroppens indre.
Energi har pendulbevægelse mellem det lyse og det mørke, som balance mellem ekstremer.
I det rum kan man lære og erfare om centrering. Centrering baner vej for mere frihed, indre rum og tillid, som en konsekvens af ikke at frygte pendulets moment.
Energi har rytme.
Hver morgen har et menneske frisk og fornyet energi.
De fleste mister den i ufærdige situationer og i gentagelse af fortidens vaner og traumer.
Opmærksomhed og omhu kan være med til at ændre denne realitet og give mere fri energi i hverdagen.
Energi cirkulerer og adskilt energi vender tilbage.
Hvis energi arbejder frit, afsluttes situationer og der bliver fri energi til rådighed.
Ufærdige situationer i mange lag giver træghed og binder energi.
Ovenstående eksempler på energilove er beskrevet af Jes Bertelsen (Kvantespring, Borgens forlag.) og arbejdet i træningsgrupperne søger at afdække og bevidstgøre disse love. Vi træner kroppen praktisk med viden om energi. Bevægelser fra kampsport, yoga, idræt sættes sammen i koreografi der bygger energi op.
Energien finder vej ud i brydning, ofte som følelser, lyst, glæde, kraft, vrede, sorg, men også i andre udtryk eller former hvor energi er tilbageholdt eller svækket. Energien søger af sig selv mod balance og større helhed, hvis vi giver den lov. At tillade dette er en væsentlig læring.

Billeder

ARBEJDSFORM
Kropsarbejde er en gennemgående faktor, bevægelse, afspænding, yoga i mange former er derfor altid en del af vores undervisning. Et fundament for opmærksomhedsarbejde og for eksistentiel fordybelse.
Udover krop- og energiarbejdet er udveksling/inquiry mellem deltagerne i en gruppe gennemgående. At ordlægge, møde og blive mødt, i følelse og i det indre landskab er en vigtig integration. De enkelte processer følges ofte op i plenum. Her er der mulighed for at fordybe forståelsen for den enkelte og gruppen. Det er ofte sammenhængen mellem den personlige situation og dagligdagen, der sættes lys på. En indre forandring kan ofte forandre vaner og mønstre, i relationer og dagligliv. Ofte indleder og afslutter vi grupperne med indre arbejde, afspænding og meditation.

Et bredere perspektiv:
De samme principper, som er gældende i det personlige rum, gør sig ofte også gældende i grupper og organisationer. De energetiske principper og grundformer er et meget brugbart redskab til at forstå og styre i komplekse situationer. Vi underviser og superviserer derfor ofte mennesker,
der er involveret i teamtræning, organisationer eller grupper.

Del på din
facebook eller mail: