Skip to content

Empati og Mindfulness

Forløb for voksne, der arbejder professionelt med børn og unge, som har hjerte for at kunne hjælpe andre

Der er ikke forløb igang øjeblikket.

Undervisere: Psykoterapeut MPF Hannah Jakobsen og Idrætslærer Bjørn Winther

 


 

DET FAGLIGE FUNDAMENT

Efteruddannelsen bygger på nyere forskning, årelang træning og pædagogisk erfaring indenfor empati og mindfulness, så som: ”Pentagrammet” en pædagogisk model for de fem grundfunktioner (dr. phil. Jes Bertelsen): krop, åndedræt, hjerte, bevidsthed og kreativitet. Bogen ”Empati, det der holder verden sammen” (Rosinante). Erfaringer fra DPU`s (Danmarks Pædagogiske Universitet) forskningsprojekt i folkeskole-klasser: ”Nærvær, empati og øget læring?”.

Det er en fordel at have arbejdet med sig selv og at have kendskab til mindfulness/ indre praksis.

 

Målgruppe

Kursusforløbet henvender sig til voksne, der arbejder professionelt med børn og unge og som ved selvtræning ønsker at dygtiggøre sig og få arbejdsredskaber til at kunne hjælpe andre. Empati kan øves og mindfulness skal trænes over tid. Uddannelsen er derfor bygget op som et aktivt læringsmiljø organiseret som holdundervisning med teori og praksis samt fortløbene arbejde i mindre Faggrupper (små børn store børn, unge). Holdet får en fælles IT-portal til faglig udveksling og til samling af undervisningsmateriale. Der indgår egentræning under hele forløbet.

 


 

PRAKTISK

Holdet mødes i alt 10 dage, en dag om måneden fra kl.10-17. Holdstørrelsen er 14-18 personer.
Kursusbevis udstedes ved 80% fremmøde.

Hvis der er tilmeldinger nok til 2 hold, oprettes også et hold i Jylland.

PRIS: 12.000 kr. (betales evt. over to rater)

 

SEND forespørgsel her >>

 

 

Del på din
facebook eller mail: