Skip to content

INTEGRATIV UDVIKLING

EFTERUDDANNELSESFORLØB over 3 år

INTEGRATIV UDVIKLING – krop, energi og opmærksomhed

Der er ikke planlagt nyt forløb i øjeblikket

Gennemgående undervisere: Hannah Jakobsen og Bjørn Winther


Modul 1-4:  ca. 16 dage pr. år
Vi henvender os til:
Sundhedssektoren, psykologer, pædagoger, skuespillere, lærere, formidlere, organisationsudviklere m.fl.
Holdstørrelse min. 6 og max 12 personer.
Formål med forløbet:
Deltagerne vil blive i stand til at undervise voksne og børn ud fra et integrativt perspektiv i de herunder nævnte temaer.
Dette i kombination med den enkeltes faglige kompetencer.

Uddannelsens 4 hovedtemaer:

1. Krop, energi og behandling. Kroppens udviklingspotentialer/ Energilære. Østlige energiprincipper.

2. Kommunikation og samtale, process inquiry som redskab. Nærvær og neutralitet i kontakt.

3. Undervisning af grupper: Krop- energi og opmærksomhedstræning. Integrativ formidling.

4. Kreative processer. Kreativitet som redskab.

Formsætning af professionel retning. Personlige opgaver. Opsamling og afrunding.

Uddannelsen har tæt tilknytning til deltagernes faglige praksis og kompetencer.

Hovedtemaerne vil blive uddybet både ved teoretisk viden og ved praktisk træning.
Udveksling i studie- eller læsegrupper på 3-5 personer vil støtte opgaveløsning samt litteraturlæsning.
Ovenstående temaer vil blive kombineret med den enkeltes erfaringer og kompetencer.
Afsluttes med en individuel opgave med teoretisk og praktisk indhold.
Ved gennemført eksamen, udstedes bevis med uddannelsens indhold og antal timer.

Forudsætninger for deltagelse er:
Kendskab til – og bearbejdning af personlige grundtemaer.
Deltagelse i længere forløb: 1-2 år hos Hannah/Bjørn eller på Vækstcenteret. Evt tilsvarende grundlag.
En meditativ praksis og indstilling.
En grundlæggende uddannelse som fundament og en klar retning for hvad uddannelsen vil kunne udfolde i professionel sammenhæng.
Et ønske om at videreudvikle og forny eksisterende praksis på et fagligt velfunderet niveau.

UNDERVISERE

Gennemgående undervisere: Hannah Jakobsen og Bjørn Winther

Undervisere i specialområder vil f.eks. være:
Steen Dahl  behandler, akupunktør.
Pernille Thorup (proces/kommunikation)
Eva Hildebrand, psykoterapeut
Niels Jakob Bang Nielsen, læge og akupunktør
Birgit Toft (mentorskab)
Finn Hesselager, (skuespiller

DE FIRE HOVEDTEMAER:

1. KROP OG BEHANDLING
Et stort spektrum af viden og redskaber tages i brug i dette forløb:
Konkrete videns områder:
Anatomi og fysiologi: Bevægeapparatet og vigtige fysiologiske funktioner.
Stress behandling. Førstehjælp. Viden om ernæring.
Sammenhæng mellem krop og psyke.
Energilove og fysik. Forståelse teoretisk og i praksis.
Shinkido (kropsbehandling baseret på energilove.)

 

2. KOMMUNIKATION OG SAMTALE
Individuel samtale.
Samtale i en gruppe.
Kropssprog i samtalen.
Pædagogisk relationskompetence.
Coaching, mentorsamtale og process inquiry (L.E.P. concept).
Konfliktløsning og dialog og bevidsthed om forskellige menneskelige værdisæt.
Viden om personlighedsforstyrrelser.
Forståelse af neutralitet og nærvær i relation til undervisning og samtale.
3. UNDERVISNING i et energetisk perspektiv
Undervisningsteknik og metoder.
Kroptræning – energitræning.
Opbygning af forløb.
Evnen til at kombinere struktur og proces.
Naturen som kroppens inspirator.
Læsning af kropssprog og gruppeenergi.
Forståelse af begreber som: balance fysisk og psykologisk, arbejde med modstand og flow.
Terapeutiske grundfunktioner: kontakt, centrering, grounding, grænser, m.m.4. KREATIVITET
Bevidsthed om grundlæggende kilder til fornyelse.
Kreativitet som undervisningsteknik.
Forståelse af positioner og spil – gennem humor, roller og skift i status.
Integration af forskellige intelligenser.
Evnen til åbenhed i indlæringssituationer.
At være velforberedt og samtidig blank i undervisningssituationen.
Del på din
facebook eller mail: