Skip to content

text: Gamle kurser

17 – 23 juni. Natur retreat på Torp Louns
Syv dages NATUR RETREAT på TORP LOUNS.

NATURRETREAT på TORP LOVNS
Vi indbyder dig til at afprøve og erfare hvad en uge i fri natur, alene og med praksis, kan gøre ved bevidstheden, sindet og kroppen.
Ved at være ude i flere døgn, udsætter du dig for naturens kræfter og gennemstrømning. Det giver og kræver stor opmærksomhed, og nødvendiggør evnen til mange og ofte hurtige skift i krop og sind.

Limfjorden og Lovns bredning har temperament.
Det skal vi bo og være i – og mest med dig selv.
Hver deltager etablerer og afgrænser sit eget sted i enebærkrattet ved Ravnekløften eller andre steder på grunden i nærområdet ved Torp Lovns.
På dit sted bor og opholder du dig hovedparten af tiden. Dag og nat, i fri luft, i teltet, med kropstræning, med forplejning, med meditation, m.m.
Den direkte kontakt med naturens elementer er centrale. Åbenhed og udsathed i balance med beskyttelse og robusthed. Forfinelse og styrke i samtidighed er naturens vandmærke.

At være alene og samtidig i en fælles kontekst er et vigtigt samspil.
Naturens rum er i sig selv et fælles vilkår
Torp Lovns repræsenterer et sted med intensiv fordybelse og forbindelsen til Vækstcenter fællesskabet
Gruppen af deltagere er det konkrete fællesskab denne uge i juni

Undervejs vil der være korte fællessamlinger med undervisning, kropstræning og udveksling.
De erfaringer, principper og metoder, vi undervisere har gjort gennem årene med at være og træne udendørs, vil vi gerne videregive.
Gerne som hjælp og inspiration til naturretreats i eget regi.

Undervejs vil der være mulighed for individuelle udvekslinger om erfaringer og praksis.

Der er begrænset deltagerantal på max 14.
Pris: DKK 5.950 / Studiepris: DKK 3.850
Forplejning: DKK 630
Dato: 17-06-2019 kl. 10:00 – 23-06-2019 kl. 15:00
Sted: Lounshalvøen, Naturen
Underviser: Bjørn Winther, Hannah Jacobsen
7 juni TEMADAG (2)
Billede 1 2Nervesystem og Yindo. Behandlings- og udvekslingsdag.

Yindo er en behandlingsform med fokus på kontakt og bærekraften
i dybden af kroppen.
– træning
– behandling
– asisteret yoga

Yindo behandling.
Yindo fokuserer på kontakt i dybden af kroppen.
Ved hjælp af øvelser og kropsbehandling arbejdes med gennemstrømning fra muskler mod bindevæv,
fascier, led og knogler.

Yindo træningen generer den væske der holder smidigheden imellem muskler, i bindevæv og led
og som er nødvendigt for det velvære der er i en fri og levende krop.

Yindo baseres på aktuel forskning og erfaring af at det ikke kun er muskler men også bindevæv,
led og knogler kan og gerne vil trænes.

Yindo:
– træning
– behandling
– asisteret yoga

TID: Kl. 10-17.
PRIS: 800 kr.
Tilmelding særskilt til de enkelte dage.
STED: Adelgade 58,6 sal.
Tilmelding og betaling se under “Tilmelding og kontakt” i menu

12 marts og 21-22 maj. Pardage i København
Afpubliceret

IMG 0181OM POLARITET OG RELATION
For par der ønsker at udforske og fordybe forholdet.
Dynamik og proces, vanskeligheder og muligheder.

Undervisere: Hannah Jakobsen og Bjørn Winther.

OM POLARITET OG RELATION.

For par der ønsker at arbejde med nærhed og ressourcer.

Par-dagene i 2016 vil have fokus på aktuelle temaer og processer i de enkelte par, i det fælles rum og i tiden.

Dagene er et tilbud om at få indsigt i at forstå dynamikken i polaritet i parforhold generelt
og specielt hvordan Jeres egne relationer er påvirket og styret af denne dynamiks muligheder og vanskeligheder.

Der vil på dagene både være små oplæg, samtale og udveksling.
– Hvordan er det nu
– Hvordan videre frem
– Fortsat opmærksomhed på polaritet/sexualitet – kærlighed – den fælles retning.

En kærligheds affære!

PRIS: 2.400kr for forløbet pr. person.

STED: Adelgade 58,6 sal.

Tilmelding og betaling se under “Tilmelding og kontakt” i menuen.

Medbring en ret til fælles frokost.

11-13 maj Kursus med Eva Hildebrand og Hannah Jakobsen2 (2)
Afpubliceret

spiral IU

OM AT BRUGE DISSIOCIERING KONSTRUKTIVT

i teraoi med mennesker med ustabil personlighedsstruktur.

Kurset foregår ved Vesterhavet på Øster Løkke.

AT BRUGE DISSOCIERING KONSTRUKTIVT I TERAPI MED

MENNESKER MED USTABIL PERSONLIGHEDSSTRUKTUR

Eva Hildebrand vil på dette kursus undervise i hvordan man kan bruge modoverføringen i arbejdet med klienter med en emotionel ustabil personlighedsstruktur, hvor dissociation er en primær forsvarsmekanisme. Eva har tidligere afholdt et fyraftensmøde med dette tema, og vi kan nu tilbyde et tredags kursus med mulighed for at arbejde med egen rolle som terapeut og mulighed for at medbringe sager til supervision. Eva underviser her sammen med Hannah Jacobsen som vil arbejde med integration af kroppen i arbejdet som terapeut, og i forhold til dissociering.

Den emotionelle ustabilitet betyder at klienterne ikke har lært emotionel selvregulering som barn. Derfor overvælder emotionerne dem igen og igen og skaber en forvrænget virkelighed. Overvældelsen af voldsomme emotioner lader ikke plads til regulerende kognitive funktioner. I stedet for bruges kognition til at skabe en for klienten meningsfuld virkelighed defineret eller forvrænget af emotionerne. Dette bliver specielt uheldigt i relationer hvor der bliver meget svært at etablere den gensidighed – en såkaldt intersubjektivitet – som er basen for samhørigheden. Konsekvensen er en indre isolation og udstødthed hos klienten – et slags sjælemord.

Også disse klienter har en kerne af sundhed som giver antydningen af korrekte informationer om relationen, men som straks forvandles til den virkelighedsforvrængning som var nødvendig engang.

Eva Hildebrand ser terapeutens rolle som den der står imellem klientens selvopfattelse og klientens intense dissocierede emotion (Bromberg). Det betyder at terapeuten må være i stand til på en og samme tid at rumme klientens skrøbelige selvfremstilling og de følelser som klienten ikke er i stand til at rumme. Terapeuten må være i præcis kontakt med klientens følelser og terapeutens egen emotionelle historie. Denne samstemning skaber en sammenhæng hvor det er muligt at integrere de dissocierede emotionelle, ustabile dele i klientens personlighed og derigennem udvikle klientens evne til at lave følelsesmæssig selvregulering.

Paradokset i dette terapeutiske arbejde er, at det ikke kun er terapeutens vellykkede interventioner, der virker her. Men også de skæve, der i bund og grund udspringer af terapeutens modoverføring.

Kurset handler om hvordan interventioner som udspringer af terapeutens modoverføring, kan forvandles til intense forvandlingspunkter for klienten og derved styrke dennes arbejde med at opbygge sin evne til emotionel selvregulering og relations kompetence. Og det handler om, hvordan evnen til neutral selviagttagelse i den sammenhæng bliver til et vigtigt redskab for terapeuten.

Vi vil på kurset arbejde med undervisning og øvelser, både omkring mindfullnes og krop ved Hannah Jacobsen og omkring øvelser og teori omkring dissociering og udviklingen af terapeutens rolle (Eva Hildebrand). Deltagerne skal være villige til at dele egne processer og erfaringer med holdet, og der er mulighed for at medtage sager til supervision.

EVA HILDEBRANDUddannelsesleder og gennemgående underviser på Hildebrand Instituttet. Psykoterapeut MPF. uddannet i U.S.A. Godkendt supervisor i psykoterapi i Dansk Psykologforening. En af forfatterne bag bøgerne “Familier med seksuelt misbrug af børn” (1986), og “Drenge og seksuelle overgreb” (1994). Har siden 1983 undervist og ledet psykoterapeutiske uddannelser både i Danmark, Norge og Grønland.

HANNAH JAKOBSEN

Psykoterapeut (MPF) er uddannet i Life Energy Processes hos Stephano Sabetti og har speciale i kropsorienteret psykoterapi som hun har arbejdet med gennem mange år.

TID OG STED

Mandag d.11. – onsdag d. 13. Maj 2015. Østerløkke, Løkkevej 40, Trans,7620 Lemvig, Tlf. 26711825.

1. Dag starter kl.9.00 med morgenmad – undervisningen starter kl. 10.00. Den sidste dag slutter kl. 15.00. Alle er velkomne til at komme aftenen før efter kl. 19.00.
PRIS
Medlemmer kr. 5.095 kr. Ikke medlemmer 5.475 kr.

FORPLEJNING

Prisen er inkl. alle måltider.

OPHOLDDer er både enkelt og dobbeltværelser. De fordeles efter først til mølleprincippet. Hvis du ønsker at dele værelse med en bestemt, bedes du oplyse vedkommendes navn.

DELTAGERE:
For psykoterapeuter og andre behandlere. Min. 16 og max. 20 deltagere.

TILMELDING

Senest d. 6. april 2015 på Dansk Psykoterapeutforenings hjemmeside:

http://psykoterapeutforeningen.dk/index.php?option=com_redevent&view=simplelist&Itemid=22

Klik på arrangementets navn og tilmeld dig i skemaet under beskrivelsen.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kontakt Dansk Psykoterapeutforening på tlf. 70 27 70 07 eller Kirsten Kjems på tlf. 61 30 92 30 elle

Del på din
facebook eller mail: