Skip to content

Vækstcenterkurser

SOMMERFORDYBELSE

VÆKSTCENTERRETREAT 22 –27 juni 2021

At være stille sammen
At hvile, være og lytte
Tilmelding på www.vaekstcenteret.dk

Underviser: Hannah Jakobsen

Læs mere