Skip to content

SELVAGENS i FAGLIG PRAKSIS i København

KØBENHAVN  2023/2024

For mennesker der arbejder med mennesker

Læring i et neuroaffektivt perspektiv

Undervisere: Hannah Jakobsen og Bjørn Winther


Årsforløb  2023/24.
Dette forløb vil blive fire gange to dage, skiftevis i Adelgade, Kbh. og internat i Jylland eller på Sjælland.
Vi har fastlagt de to først gange og aftaler de to sidste, som ligger i 2024, med gruppen på førtse samling.
De to første datoer:
Lørdag og søndag  1. – 2. December i Nr. Snede
Fredag og lørdag 9. – 10. februar 2024 i København
Fredag og lørdag.     17.- 18 – maj  2024 København 
Fredag og lørdag  9..-10.  august 2024  Internat
 

En invitation til de der allerede har fuldt forløbene de seneste år
samt nye der har interesse i disse temaer.

Vi vil i dette forløb tage udgangspunkt i gruppens behov og de aktuelle temaer.
Det neuroaffektive perspektiv er en overordnet ramme.

Vi tager udgangspunkt  i følgende:

  • Neuroaffektiv forståelse
  • Hjertet som ressource
  • Meditativ praksis.

 Er du interesseret skriv gerne til til hannah@kropkultur.dk

Selvagens
Selvagens handler om at kunne bruge sig selv mere bevidst. Blive bevidst om, at mødet i den professionelle kontakt, udover den sproglige formidling, indeholder informationer fra ens krop, sanser, følelser. Som helhed er man et redskab i kontakt og relation med andre – dette er særlig vigtig viden i den professionelle kontekst, men selvfølgelig også i det personlige liv.

  • At genkende egne mønstre, sårbarheder og ressourcer
  • At blive opmærksom på sproget fra krop, sansning og emotion
  • Hvordan passer man på sig selv og undgår at blive stresset
  • Betydning og hjælp af en indre meditativ praksis

Vi vil tage afsæt i viden om den treenige hjernes potentiale for sansning, følelse, kognition og mentalisering. Den neuroaffektive forståelse handler om bevidst integration og at modnes som menneske. Vi vil bruge denne viden som en ramme.

Hjertesansen – og træning af den empatiske evne
Hjertet har sans for helhed og integration.

Forankring i kroppen
Det somatisk arbejde har stor betydning, både i en meditativ praksis og for kontaktevnen.

Selvagens et psykologisk begreb

Selvagens handler om at kunne bruge sig selv mere bevidst som redskab i kontakt og relation med andre, særligt ii professionel kontekst, men også privat.
– At genkende egne mønstre, sårbarheder og ressourcer.
– Er den måde man selv har integreret den viden, som man ønsker at formidle videre.

Formålet med dette efteruddannelses forløb, er at bruge Neuroaffektiv teori i faglig praksis.
Det særlige ved denne sammenhæng er, at vi arbejder personligt og kropsligt med de teoretiske begreber.

 

Målgruppe:
Professionelle som underviser, lærere. pædagoger, psykologer, ledere, konsulenter,
– og mennesker som synes det lyder interessant.
Som udgangspunkt har man en professionel rolle som leder/ underviser ”karavanefører” for et fællesskab af mennesker, der har et mål, – en opgave, en leg, en proces, de skal udføre og løse sammen.

 

Hvad er Neuroaffektiv forståelse?

Neuroaffektiv forståelse og kompetence kommer fra Neuroaffektiv Udviklingspsykologi.
Viden om den treenige hjernes potentiale for sansning, følelse, kognition og mentalisering.
Neuroaffektiv forståelse handler om bevidst integration af dette menneskelige potentiale:

 

Viden om:
At udvikle følelsesmæssig intelligens, empati og menneskelig modning.
Dybere menneskelig modning og indre orientering i forhold til sig selv og i forhold til andre mennesker, både i samarbejdssituationer og i personlige relationer.
Læring der kan anvendes af enhver, der arbejder med udvikling og facilitering af processer for mennesker på mange niveauer.

Kompetencer som du kan udvikle som underviser og i det personlige.
– at blive bevidst om egne mønstre (ex. tilknytningsmønstre)
Viden og træning i evnen til at være i kontakt.

At træne selvregulering i forhold til de Neuroaffektive kompasser, autonomt, limbisk og præfrontalt.

 


PRAKTISK

Gruppens størrelse vil være max 12 deltagere.

Otte hele dage
PRIS: 8.800 kr. for hele års-forløbet.

Tilmelding til hele forløbet er nødvendigt.

Vi tænker at kurset kan fratrækkes i dit firma eller kan bevilliges af din arbejdsplads.
Er du anderledes stillet kan du evt. kontaktes os og få en rabat.

 

TILMELDING >>

 UDVIDET BESKRIVELSE

At bruge Neroaffektiv teori i faglig praksis

Det særlige ved denne sammenhæng er at vi arbejder personligt og kropsligt med de teoretiske begreber.

 

Hvad er Neuroaffektiv forståelse?

Neuroaffektiv forståelse og kompetence kommer fra Neuroaffektiv Udviklingspsykologi.

Viden om den treenige hjernes potentiale for sansning, følelse, kognition og mentalisering.

Neuroaffektiv forståelse handler om bevidst integration af dette menneskelige potentiale.

At udvikle følelsesmæssig intelligens, empati og menneskelig modning.

En dybere menneskelig modning og indre orientering i forhold til sig selv og i forhold til andre mennesker, både i samarbejdssituationer og personlige relationer.

Denne viden og læring kan anvendes af enhver, der arbejder med udvikling og facilitering af processer for mennesker på mange niveauer.

 

Kompetencer som du kan udvikle som underviser

I det personlige

At blive bevidst om egne mønstre (ex. tilknytningsmønstre) og bevidst viden om evnen til at være i kontakt.

At træne selvregulering i forhold til de Neuroaffektive kompasser, autonomt, limbisk og præfrontalt.

Værktøjer til at regulere stress og tilstande af følelsesmæssig overvældelse.

Evne til at metallisere betyder, at man kan se sig selv som den person man er, i den rolle man har; man kan mærke de andre indefra – og se sig selv udefra.

At blive mere bevidst og operativ i forståelsen og udviklingen denne kompetence.

 

I det relationelle

Regulering af den ydre situation.

Macro og micro-regulering.

Macro-regulering er rammerne og stukturen i en given situation.

Micro-regulering er bevidst at anvende den information, der findes i en given situation til at skabe kontakt, dvs. information fra det sproglige, kropssproglige og følelsesmæssige udtryk, der både introvert og ekstrovert er til stede. Dette bruges til at kvalificere, hvad der er brug for af samspil, for at vi fx kan løse en opgave sammen. Skabe et konstruktivt åbent læringsrum.

Opmærksomhed som redskab

Mindfulness er et meget præcist redskab til træning og fordybelse af den indre kontakt. Denne opmærksomhedstræning er en væsentlig faglig kompetence i pædagogisk arbejde og i samarbejdsprocesser.

Indre redskaber i forskellige former, bruges til balancering og navigation, mellem vitalitet, sansning følelse og forståelse. Denne sammenhæng udvikler naturligt den empatiske kapacitet.

Det er træningen af disse kompetencer der kaldes Selvagens.

At kende sig selv og kunne regulere sig selv, som en forudsætning for at kunne regulere og få dybere forståelse af et samvær. At være en kompetent ”karavanefører”.

Ved at gøre flere ubevidste indtryk til mere bevidste, – ved at aflæse og realitetsteste, hvad der foregår i den anden’, kan der opstå øjeblikke af særlig intens kontakt’, ”mødeøjeblikke” disse øjeblikke kan åbne et optimalt læringsfelt. ( jf. Den Schweiziske forsker Daniel Stern ).

God kontakt og forståelse for den andens udgangspunkt styrker samarbejdsevnen. Vi optimerer brugen af hinandens kompetencer, når vi inkluderer og respekterer regulering af de følelsesmæssig behov, som en del af den opgave vi skal løse.

Det er i de følelsesmæssige behov vi mærker mening og fællesskab.

Del på din
facebook eller mail: