Skip to content

MEDITATION og EKSISTENS afslutning

ØSTER-LØKKE VED VESTERHAVET

9. – 11. Maj 2025.

Et Meditationsforløb for psykoterapeuter – og mennesker der arbejder med andre mennesker

Undervisere: Eva Hildebrand og Hannah Jakobsen


Kursets hovedtemaer er:

– Træne nærvær og neutral iagtagelse (Mindfulness)
– At træne og erkende hjertets empatiske ressourser
– Inspiration og indsigt i de eksistentielle temaer
– Drømmer som et redskab til indsigt

 

Eva og Hannah har arbejdet sammen i en lang årrække og begge har et mangeårigt træningsforløb hos Jes Bertelsen, Vækstcenteret Nørre Snede.

Denne gruppe har eksisteret i de sidste mange år i forskellige regi, i København og i Jylland.
De sidste otte år som internatkursus  på Hildebrand instituttets kursussted, Øster Løkke.

Vi vil arbejde både dynamisk med krop- og energiøvelser og sidde i stilhed med indre øvelser, åndedræt- og hjerteopmærksomhed.

Det pointeres, at kurset ikke har fokus på det terapeutiske arbejde – men det kommer klienterne til gode, at man som terapeut træner neutral iagttagelse og nærvær.

 


PRAKTISK

Kursusforløbet er 2 gange på et år.
Man melder sig for et år af gangen.
Gruppen har en kontinuitet der kan rumme mulighed for både kortere og længere forløb.
Man kan holde pause og komme tilbage, når man igen har brug for inspiration.

 

STED: Kurset er internat i Vestjylland ved Vesterhavet “Øster Løkke” se www.osterlokke.dk

NÆSTE DATO:   9. – 11.  Maj 2025

Vi starter torsdag aften 16. marts  kl. 20.00 og slutter søndag kl. 14.00.

PRIS: Hvert delkursus 4.950 kr. incl. ophold og mad.
Kursusafgiften betales ved tilmelding.

Tilmelding

 

 

Del på din
facebook eller mail: