Skip to content

Fra Langå til Langå | 2010

3 dages vandring og kanosejlads med udeovernatninger i det danske forår

13-16 maj
Undervisere: Steen Dahl og Bjørn Winther

Tid til afspænding, ro og fordybelse.
Det grundlæggende tema vil være arbejdet med den indre meditativ praksis.

Vi inviterer til en integrativ proces med henblik på afklaring …

Vi skal vandre ud og sejle hjem.

Først vandring på den gamle jernbanelinie mellem Langå og Silkeborg.
Derfra i kano på Gudenåen tilbage til Langå.
Det er en praksis tur i Danmark – ude i og inde i det danske sind.

Træningen sigter på at indarbejde øvelser og indre arbejde i kroppen via de fysiske vandetrek.
Det er den anden korte Danmarks- tur af en længere række, som vi ønsker at lave de kommende år.
Sigtet er at bruge naturen, udelivet og kroppen som indstillinger og retning indad og at opbygge redskaber og erfaring til en indre praksis.

Naturlighed med at være og mærke i kroppen.
At være i vejr og trække det.
Ankomme til det der er større end èn selv i hjertet og i naturen.
Opmærksomhed fra nu til nu.

Praktisk
Tilmelding på mail senest 15/4.
Depot 500 kr. ved tilmelding. Reg 9803 konto 16269050
Pris. 2.800 kr. inkl kost.

Del på din
facebook eller mail: