Skip to content

AT MODNES SOM MENNESKE

VÆKSTCENTERET

2 – 4 oktober 2020

Undervisere: Hannah Jakobsen


Vi vil i denne weekend fokusere på, dele og erfare, hvad en modningsproces kan indebære.

Der er mange perspektiver på det at være menneske: videnskabelige, spirituelle, filosofiske eller kunstneriske.
At modnes er omfattende og individuelt.
De følgende områder er udgangspunkt for dagene og landskaber på den vej, jeg selv bevæger mig.

Fundamentet

Kroppen, sanser og åndedræt.
Er det basale livsgrundlag og udgangspunkt for livsudfoldelsen.
For tillid og for tryghed.
De fysiske øvelser, energiøvelser og indre øvelser, kan være med til at etablere en regulering og balance i vores nervesystem.
Ved at bevidstgøre dette livs-fundamentet, genetableres en vigtig ressource for modning.
At mødes
Med andre og med sig selv.
Lytte til sindets mønstre, måder og modstande.
Hvilke erfaringer og oplevelser er vi præget af, fra relationer i nutid og fortid.
Vi er naturligt styret af biografien, overlevelseskræfterne, vaner og automatikker.
Fra dybet af evolutionen.
Vi kender: At kæmpe, i det indre og ydre, flygte, vende os bort, give op.
En anderledes mulighed kan være en invitation til et møde, imod en mulig forvandling og større frihed.
En chance for bevægelse fra overlevelse til ”levelse”, men hvordan?
Hjertesans
At lytte til hjertets mange stemmer.
Med villighed til at se indad og udad fra et følelsesrum, der ikke er banalt, enkelt eller romantisk.
Udholde den nødvendige smerte, bevidst at møde og mødes med åndedræt, krop og opmærksomt nærvær. Tage ansvar, være ærlig og tålmodig. Der er ingen hurtige løsninger, men en vej.
En vej mod større helhed.
Meditation og modning
En indre praksis er bærekraften i modningsprocessen.
Igen og igen afspænde, blive stille, langsommere, lytte ind i nu-heden.
Skabe balance, integrere og åbne – så det bliver muligt at føle samhørigheden.
Pris: DKK 2.550 / Studiepris: DKK 1.600
Forplejning: DKK 330
Dato: flyttet til !! 02-10-2020 kl. 10:00 – 04-10-2020 kl. 16:15
Sted: Vækstcenteret, Solbakkevej 15
Del på din
facebook eller mail: