kreta 2006 020

Vores arbejde støtter sig i både østlig og vestlig forståelse og livssyn og vi ser en styrke i sammenhængen mellem dem.


Den Vestlige verden
har i moderne tid udviklet evnen til at arbejde med og bruge facts, videnskab med fokus på indhold, symptomer og differentiering, adskilthed.

Den Østlige verdens
systemer fokuserer ofte på helhed og proces. Ofte beskrives disse ved hjælp af energibegreber (Chakras,Yoga, Akupunktur, Kampsport).

Vores grundsyn tager udgangspunkt i det østlige syn på helhed og energiforståelse:

I en universel energiproces som gennemstrømmer alt.

Livsenergien synes at eksistere på mange niveauer og ser ud til altid at søge mod helhed og integration.
Dette er derfor også den retning der karakteriserer arbejdet med klienter og grupper.

Energiarbejdet er vores primære kompetence. Den fysiske træning bygger op mod energiens polære vibrative bevægelser, som åbner krop, følelser og sind i retning af større flow.Energien kender vejen, så at sige, tilbage mod helhed, men skal følges med omhu og nærvær. Flow kræver præcision og formsætning, og er en dans mellem åbenhed og struktur. Når energi strømmer mere frit, kommer der naturlighed i bevægelser, mere velvære, glæde og øget selvfølelse.

Selvfølelse, betyder energetisk, at der er kontakt og strømning i og langs kernen (rygsøjlen).
De fleste mennesker har problemer med selvfølelse/selværd, lukninger omkring hjertet, solar-plexus, lysten og seksualiteten, 
og lever ofte i et for snævert indre rum, optaget af bekymringer, angst for at der skal ske ulykker, tristhed og sorg eller savn.

Energiarbejdet tager sigte på at sætte lys og bevidsthed på sådanne områder. Og som sagt, energien kender vejen, opgaven er at have nødvendighed, motivation og mod til at følge med.

Energi følger love.
I menneskers almindelig udfoldelse er disse love ofte slørede og dækket af konstant indhold.
Det kræver træning at se liv som et energifænomen og lære at lytte til det.

Energi bevæger sig i bølger.
Energi bygger op, bryder i brændingen og falder til ro. Således gør energi også i menneskers liv. I parforholdet, i følelserne, på arbejdet og i kroppens indre.

Energi har pendulbevægelse mellem det lyse og det mørke, som balance mellem ekstremer. I det rum kan man lære og erfare om centrering. Centrering baner vej for mere frihed, indre rum og tillid, som en konsekvens af ikke at frygte pendulets moment.

Energi har rytme.
Hver morgen har et menneske frisk og fornyet energi. De fleste mister den i ufærdige situationer og i gentagelse af fortidens vaner og traumer. Opmærksomhed og omhu kan ændre denne realitet og give mere fri energi i hverdagen.

Energi cirkulerer og adskilt energi vender tilbage.
Hvis energi arbejder frit, afsluttes situationer og der bliver fri energi til rådighed.
Ufærdige situationer i mange lag giver træghed og binder energi.

Ovenstående eksempler på energilove er beskrevet af Jes Bertelsen (Kvantespring, Borgen) og arbejdet i træningsgrupperne søger at afdække og bevidstgøre disse love. Vi træner kroppen praktisk med viden om energi. Bevægelser fra kampsport, yoga, idræt sættes sammen i koreografi der bygger energi op. Energien finder vej ud i brydning, ofte som følelser, lyst, glæde, kraft, vrede, sorg, men også i andre udtryk eller former hvor energi er tilbageholdt eller svækket. Energien søger af sig selv mod balance og større helhed, hvis vi giver den lov. At tillade dette er en væsentlig læring.

Udover krops- og energiarbejdet bruges tiden på holdene til at udveksle mellem deltagerne og de enkelte processer følges i plenum. Her er der mulighed for at fordybe forståelsen for den enkelte og gruppen. Det er ofte sammenhængen mellem den personlige situation og dagligdagen der sættes lys på. En indre forandring vil ofte forandre vaner og mønstre i relationer og dagligliv. Ofte indleder og afslutter vi grupperne med indre arbejde i form af guidning og meditation. 

Vi har lært og lavet dette arbejde gennem snart 25 år.
Der er 2 primære inspirationskilder i vores baggrund.
Den første er Stephano Sabetti og Life Energy Process, som vi begge har lært og trænet. Hannah er uddannet psykoterapeut, også med dans og kropsbehandling som speciale. Bjørn i kropsbehandling/kropsterapi og arbejde i vand med indre processer. Alle discipliner arbejder med energi og helhed som basis. Se: Life Energy Therapy
Den anden kilde er Jes Bertelsen og Vækstcenteret i Nr. Snede. Her har vi været fastboende siden 1989 og har deltaget i undervisning, meditationer og dagligdag. Mange aspekter af selvudvikling og spirituel træning har fundet sted på Vækstcenteret, og vi formidler i vores arbejde den inspiration og det livssyn vi har med herfra. Se:Jes Bertelsen

Et bredere perspektiv:

De samme principper, som er gældende i det personlige rum, gør sig ofte også gældende i grupper og organisationer. De energetiske principper og grundformer er et meget brugbart redskab til at forstå og styre komplekse situationer.
Vi underviser og superviserer derfor ofte mennesker, der er involveret i teamtræning, organisationer eller grupper. Det er bl.a. det vores efteruddannelse er rettet mod (se afsnit om efteruddannelse på denne hjemmeside).
Bjørn underviser på rejseforløb, hvor individuel og gruppeproces er i fokus. 
Se: Rejser

Et eksempel på et træningmodul eller en hel dag i en gruppe kunne være:
Meditation.
Kort individuel runde om det der er aktuelt.
Kropsarbejde.
Udveksling i par.
Pause, te eller spisning.
Kropsarbejde, yoga, massage, el lign.
Opsamling og udveksling i gruppe.
Undervisning.
Meditation/afspænding.
Praktisk, afslutning.