tt trening2

Den integrative forståelse er en helhedsbaseret indstilling med et spirituelt perspektiv.
En indfaldsvinkel som forsøger at inkludere og integrere krop, energisystem og bevidsthed i en syntese, eller mere populært kan man sige: Integrere hjerne, hjerte, mave og fødder.

Træningen og arbejdets sigte er:
At støtte det enkelte menneske til at finde en indre selvberoenhed, empati og følelse af sammenhæng og mening i en kompleks verden fuld af konflikt, uro, stress og modsætninger.

Gennem arbejde med meditative øvelser, kroppen, vitalitet og opmærksomhed, at give enkle og effektive redskaber til støtte, forandring og forankring.