EFTERUDDANNELSESFØRLØB OVER 3 år, CA.16  DAGE PR. ÅR.

Der er ikke planlagt nyt forløb i øjeblikket.

Modul 1-4:  
 
I INTEGRATIV UDVIKLING.
Krop, energi og opmærksomhed.
Vi henvender os til:
Sundhedssektoren, psykologer, pædagoger, skuespillere, lærere, formidlere, organisationsudviklere m.fl.
Formål med forløbet:
Deltagerne vil blive i stand til at undervise voksne og børn ud fra et integrativt perspektiv i de herunder nævnte temaer.
Dette i kombination med den enkeltes faglige kompetencer.

Uddannelsens 4 hovedtemaer:
1. Krop, energi og behandling.
Kroppens udviklingspotentialer/ Energilære. Østlige energiprincipper.

2. Kommunikation og samtale, process inquiry som redskab.
Nærvær og neutralitet i kontakt.

3. Undervisning af grupper: Krop- energi og opmærksomhedstræning.
Integrativ formidling.

4. Kreative processer. Kreativitet som redskab.
Formsætning af professionel retning.

Personlige opgaver. Opsamling og afrunding.

Uddannelsen har tæt tilknytning til deltagernes faglige praksis og kompetencer.
Hovedtemaerne vil blive uddybet både ved teoretisk viden og ved praktisk træning.
Udveksling i studie- eller læsegrupper på 3-5 personer vil støtte opgaveløsning
samt litteraturlæsning.
Ovenstående temaer vil blive kombineret med den enkeltes erfaringer og kompetencer.
Holdstørrelse min. 6 og max 12 personer.
Afsluttes med en individuel opgave med teoretisk og praktisk indhold.
Ved gennemført eksamen, udstedes bevis med uddannelsens indhold og antal timer.

Forudsætninger for deltagelse er:
Kendskab til - og bearbejdning af personlige grundtemaer.
Deltagelse i længere forløb:
1-2 år hos Hannah/Bjørn eller på Vækstcenteret. Evt tilsvarende grundlag.
En meditativ praksis og indstilling.
En grundlæggende uddannelse som fundament og en klar retning for hvad
uddannelsen vil kunne udfolde i professionel sammenhæng.
Et ønske om at videreudvikle og forny eksisterende praksis på et fagligt velfunderet niveau.

Undervisere:
Gennemgående undervisere: Hannah Jakobsen, Bjørn Winther.
Undervisere i specialområder vil f.eks. være: 
Steen Dahl, behandler, akupunktør.
Pernille Thorup, Proces/kommunikation.
Eva Hildebrand (psykoterapeut)
Niels Jakob Bang Nielsen, Læge, Akupunktør.
Birgit Toft, mentorskab,
Finn Hesselager (skuespiller),


DE FIRE HOVEDTEMAER:

1. KROP OG BEHANDLING.
Et stort spektrum af viden og redskaber tages i brug i dette forløb:
Konkrete videns områder:
Anatomi og fysiologi: Bevægeapparatet og vigtige fysiologiske funktioner.
Stress behandling. Førstehjælp. Viden om ernæring.
Sammenhæng mellem krop og psyke.
Energilove og fysik. Forståelse teoretisk og i praksis.
Shinkido (kropsbehandling baseret på energilove.)

2. KOMMUNIKATION OG SAMTALE.
Individuel samtale.
Samtale i en gruppe.
Kropssprog i samtalen.
Pædagogisk relationskompetence.
Coaching, mentorsamtale og process inquiry (L.E.P. concept).
Konfliktløsning og dialog og bevidsthed om forskellige menneskelige værdisæt.
Viden om personlighedsforstyrrelser.
Forståelse af neutralitet og nærvær i relation til undervisning og samtale.

3. UNDERVISNING i et energetisk perspektiv.
Undervisningsteknik og metoder.
Kroptræning - energitræning. 
Opbygning af forløb.
Evnen til at kombinere struktur og proces.
Naturen som kroppens inspirator.
Læsning af kropssprog og gruppeenergi.
Forståelse af begreber som: balance fysisk og psykologisk, arbejde med modstand og flow.
Terapeutiske grundfunktioner: kontakt, centrering, grounding, grænser, m.m.

4. KREATIVITET
Bevidsthed om grundlæggende kilder til fornyelse.
Kreativitet som undervisningsteknik.
Forståelse af positioner og spil - gennem humor, roller og skift i status.
Integration af forskellige intelligenser.
Evnen til åbenhed i indlæringssituationer.
At være velforberedt og samtidig blank i undervisningssituationen.