EFTERUDDANNELSESFORLØB
Der er ikke forløb igang i øjeblikket.

Kursusforløbethenvendersig til voksne, der arbejder professionelt med børn og unge og som ved selvtræning ønsker at dygtiggøre sig og få arbejdsredskaber til at kunne hjælpe andre.

Empati kan øves og mindfulness skal trænes over tid. Uddannelsen er derfor bygget op som et aktivt læringsmiljø organiseret som holdundervisning med teori og praksis samt fortløbene arbejde i mindre faggrupper (små børn, store børn, unge). Holdet får en fælles IT-portal til faglig udveksling og til samling af undervisningsmateriale. Der indgår egentræning under hele forløbet. ACBR

FLYER lille

 

 

SE KURSUSBESKRIVELSE ONLINE
HENT KURSUSBESKRIVELSE SOM PDF


HENT FLYER KØBENHAVN TIL PRINT

HENT FLYER JYLLAND TIL PRINT

 

DATOER:


PRIS: 12.000 kr. (betales evt. over to rater)
TILMELDING HER inden 31. december 2012.

UNDERVISERE:
Psykoterapeut MPF Hannah Jakobsen og Idrætslærer Bjørn Winther

DET FAGLIGE FUNDAMENT
Efteruddannelsen bygger på nyere forskning, årelang træning og pædagogisk erfaring indenfor empati og mindfulness, så som: ”Pentagrammet” en pædagogisk model for de fem grundfunktioner (dr. phil. Jes Bertelsen): krop, åndedræt, hjerte, bevidsthed og kreativitet. Bogen ”Empati, det der holder verden sammen” (Rosinante). Erfaringer fra DPU`s (Danmarks Pædagogiske Universitet) forskningsprojekt i folkeskole-klasser: ”Nærvær, empati og øget læring?”.

Dette andet hold i København starter februar 2013.
Holdet mødes i alt 10 dage, en dag om måneden fra kl.10-17. Holdstørrelsen er 14-18 personer.
Kursusbevis udstedes ved 80% fremmøde.

Det er en fordel at have arbejdet med sig selv og at have kendskab til mindfulness/ indre praksis.

Hvis der er tilmeldinger nok til 2 hold , oprettes også et hold i Jylland.